Πολυετής Προγραμματισμός Προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2023 -2026.

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: