Έγκριση σύναψης σύμβασης συντήρησης εγκαταστάσεων εορταστικού διακόσμου.

Αριθμός Απόφασης:

280

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

24/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: