«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων & μπαζοαπορριμμάτων», με αριθ. μελ. 107/14. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

015

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: