«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών “Εκμίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσώπων αθλητικών τμημάτων”, με αριθ. μελ. 01/2015. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

014

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: