«Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για ανάθεση των υπηρεσιών “Περίθαλψης και σίτισης των αδέσποτων ζώων”. Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: