Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανοργάνωσης. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: