Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια εντύπων φακέλων & αφισών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: