Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών για την περίφραξη δημοτικών οικοπέδων». Ψήφιση πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: