Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια επιβατηγού αυτοκινήτου 1400cc». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: