Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (αριθμ. μελετ.66/2013). Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

129

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

22/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: