Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: