Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων με αρ. μελ. 47/12.

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: