Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης , συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την ανάθεση των εργασιών «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων & μπαζοαπορριμμάτων», με αριθ. μελ. 111/13. Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

11/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: