Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την «Ασφάλιση οχημάτων – μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης». Ψήφιση πίστωσης».

Αριθμός Απόφασης:

84

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: