Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για τον ανοικτό διαγωνισμό ανάθεσης των υπηρεσιών «Φύλαξης σχολικών μονάδων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης». Διάθεση- ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

92

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: