Έγκριση της αναμόρφωσης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 (ΟΠΔ 2022) της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: