Έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: