Έγκριση της Οριστικής παραλαβής της συμπληρωματικής μελέτης «Βιοκλιματική Αναβάθμιση οδού Μοναστηρίου».

Αριθμός Απόφασης:

64

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: