Έγκριση της προσαρμογής λογαριασμών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) για το Έτος 2021, σύμφωνα με τις Οδηγίες του με Αριθ. Πρωτ.: 81639/26.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: