Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/28-3-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Αμπελοκήπων

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: