Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού (Γ΄ Τρίμηνο)

Αριθμός Απόφασης:

254

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: