Έγκριση των εκδηλώσεων «Ανθοέκθεση 2012» και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

01/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: