Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» αριθμ. μελ. 95/2013 και προϋπολογισμός 261.654,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

413

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: