Έγκριση του 1ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή Δημοτικού κτιρίου στην οδό Φαίδωνος 6 στη Δ.Κ. Μενεμένης», με αριθμ. μελ. 88/2013 και προϋπολογισμό 12.628,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: