Έγκριση του από 9-8-2012 πρακτικού επιτροπής φορολογικών διαφορών

Αριθμός Απόφασης:

294

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: