Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2020 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

175

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: