Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (1-7/30-9-2013 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 191/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

398

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: