Έγκριση τριμηνιαίας Εκθεσης του προϋπολογισμού (δ’ τρίμηνο 2014).

Αριθμός Απόφασης:

095

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: