Επιστροφή ποσού 40,00€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

Αριθμός Απόφασης:

096

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: