Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος και έγκριση μεταφοράς του ποσού των 169.934,00€ που ανήκει στο κληροδότημα «Καλλιόπη Σακκίδου» από το Ταμείο του Δήμου σε ειδικό λογαριασμό.

Αριθμός Απόφασης:

094

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: