Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν.4412/2016 για την ανάθεση των υπηρεσιών «Διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων, μπαζοαπορριμμάτων, προϊόντων κλάδευσης δέντρων και ιατρικών αποβλήτων

Αριθμός Απόφασης:

430

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: