Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (αρ. μελ. 136/2018), προεκ/μενης αμοιβής: 58.499,74 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ).

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

09/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: