Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ” αρ. μελ. 50/2012 (Κ.Α.Ε. Ε-050-12).

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: