Έγκριση υποβολής φάκελου πρότασης στην αρ. Πρωτ. οικ 5448 / 065/2012 πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Αριθμός Απόφασης:

283

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/08/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: