Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αρ. μελ.: 17/2011 (ΑΑΕ 17) προϋπολογισμού 72.865,93 € και τροποποίηση προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: