Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» με αρ. μελ.: 15/2011 (ΑΑΕ 15) προϋπολογισμού 19.434,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: