Εγκριση υλοποίησης αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών προγραμμάτων, Ψήφιση των σχετικών εγγεγραμμένων στον προϋ/σμό του Δήμου πιστώσεων για το έτος 2015.

Αριθμός Απόφασης:

030

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: