Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος: Πολιτιστικές εκδηλώσεις Μάιος Ιούνιος 2011 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης». Ψήφιση πίστωσης. Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

191

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: