Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Κέντρου Ιστορίας Αμπελοκήπων του Δήμου μας, εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

309

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: