Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίων (ΕΤΑΔ) για τροποποίηση των όρων της παραχώρησης των με ΑΚ 21986 και 21989 ακινήτων

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: