Σύνταξη της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης σε εφαρμογή του ΓΠΣ ( ΦΕΚ 73/ τ.ΑΑΠ/22- 04-2016) της Δ. Κ. Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

214

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: