Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007 – 13 και στον Αξονα Προτεραιότητας: 1 Quality of Life (Ποιότητα Ζωής) Μέτρ0 1.1 «Προστασία, διαχείριση και προώθηση των περιβαλλοντικών πόρων»

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: