Εγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2007 – 13 και στον ‘Αξονα Προτεραιότητας:Quality of Life (Ποιότητα Ζωής) Μέτρ0 1.3 Συνεργασία και Δικτύωση για θέματα πρόνοιας στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια.

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: