Εισήγηση για την έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου (ΟΤΚΖ) με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία βάση του Π.Δ. 270/1981

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: