Εισήγηση για την επιβολή Τελών Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου για το έτος 2017

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: