Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρ/σμο έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

202

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: