Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων βάσει του νόμου 4819/2021 άρθρο 25 παργρ. 1β. στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Ακύρωση της με αριθμό 135/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

140

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: