Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 4 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

089

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/05/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: