Εισήγηση περί της σύνταξης των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού καταστήματος με αριθμό 9 στη οδό Σοφοκλή Βενιζέλου Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

290

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: