Σύσταση Εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

291

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: